FAKÜLTEMİZDE YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMASI YAPILDI
Üniversitemiz Soyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Politik Ekonomi Anabilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimini tamamlayan Nageb Ashor A ELGANDOUZ'un tez savunması fakültemizde yapıldı.

Uluslararası ilişkiler bölümü öğretim üyelerinin yanı sıra fakültemiz Dekanı ve öğretim üyelerininde bulunduğu jüride, 
Nageb Ashor.A ELGANDOUZ, Alâkatü’l-Amâziğ fi Libyâ bi’l-Arab fi’l-kuruni’l-hicriyyeti’s-sâliseti’lûlâ: “Dirâsetün tahliliyyetün mukarenetün bi’l-vâkıı’l-hâzır”- Hicri ilk üç asırda Libya’da Berberi-Arap 
ilişkileri: “Günümüz İle Karşılaştırmalı Bir Çalışma” adlı tezini başarıyla savundu.